Säpo

Ny riksdag innebär nya skyddspersoner

2018-09-25

Den 25 september inleds den nya riksdagens arbetsår. Veckorna efter riksdagsvalet innebär ett intensivt arbete för Säkerhetspolisens personskyddsenhet som får ansvar för ett stort antal nya skyddspersoner.

Riksmötets öppnande är en av ett antal större, planerade händelser varje år där arbetet involverar flera delar i Säkerhetspolisens verksamhet, men framförallt personskyddsenheten. Säkerhetspolisens livvakter ansvarar för skyddet närmast skyddspersonerna, medan Polismyndigheten ansvarar för distansskyddet runt omkring evenemanget.

– Vi arbetar med säkerheten inför och under riksmötets öppnande i nära samverkan med Polismyndigheten. Vi har ett mycket bra samarbete och varje år tittar vi på möjligheterna till att stärka och förbättra samarbetet ytterligare, säger Felix Andåker, kommenderingschef vid riksmötets öppnande och tillförordnad chef för Säkerhetspolisens personskyddsenhet.

Säkerhetspolisen ansvarar för säkerheten kring den centrala statsledningen, totalt drygt 400 personer. Vid riksmötets öppnande deltar förutom riksdagsledamöterna även kungafamiljen, regeringen och inbjudna gäster.

Veckorna efter valet

Utöver riksmötets öppnande innebär veckorna efter ett riksdagsval ett intensivt arbete för Säkerhetspolisens personskyddsenhet. Efter årets riksdagsval byts ungefär en tredjedel av de 349 ledamöterna ut. Det innebär att Säkerhetspolisen får ansvar för drygt 100 nya skyddspersoner, samtidigt som motsvarande antal tidigare skyddspersoner fasas ut.

– Vi arbetar tillsammans med Riksdagsförvaltningens säkerhetsenhet med att bedöma hot och sårbarheter kring ledamöterna, säger Felix Andåker.

I handboken Personlig säkerhet har Säkerhetspolisen och samverkande myndigheter samlat kunskap och förebyggande råd om säkerhet som stöd till politiskt aktiva.