Säpo

En person häktad för stämpling till terroristbrott

2018-12-14

En person häktades den 14 december på sannolika skäl misstänkt för stämpling till terroristbrott samt grovt vapenbrott.

Den misstänkte personen greps och anhölls av åklagare den 13 december, sedan Säkerhetspolisen med stöd av Polismyndigheten gjort ingripanden på flera platser i västra Sverige. Samtidigt gjordes omfattande beslag och flera personer hämtades till förhör.

En förundersökning pågår och bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Utredningen fortsätter nu med olika utredningsåtgärder som till exempel förhör och analys av beslag, inte minst digitala beslag. Det är ett tidskrävande och omfattande arbete. Förundersökningssekretess råder.

Samtidigt fortsätter Säkerhetspolisens löpande arbete för att förebygga och förhindra attentat. Säkerhetspolisen hanterar dagligen stora mängder underrättelser som rör terrorism och vi arbetar systematiskt med att analysera dessa för att kunna bekräfta eller avfärda dem. Det är svåra överväganden och prioriteringar, där vi med hjälp av få uppgifter och på kort tid ska avgöra vilken betydelse uppgifterna kan ha.

I nuläget finns inga kända kopplingar till händelsen i Strasbourg.

Terrorhotnivån ligger i nuläget kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala.

En person misstänkt för förberedelse till terroristbrott (2018-12-13)