Säpo

Förebyggande arbete inför valet gav resultat

2018-12-17

Främmande makt utövar påverkan mot Sverige i ett långsiktigt perspektiv. Däremot genomförde främmande makt ingen omfattande kampanj för att påverka valet 2018. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin summering av arbetet med att skydda valet. Bedömningen ligger i linje med den som Säkerhetspolisen gjorde inför valåret.

– Arbetet med att skydda valet har gett oss en avsevärt bättre bild av hur främmande makt bedriver påverkan i Sverige och med vilka verktyg och målsättningar detta görs, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Säkerhetspolisen kan konstatera att det under valrörelsen förekom till exempel målsökning och inhämtning mot politiska företrädare. Även it-incidenter mot politiska partier, dess företrädare och myndigheter som är vitala för valet och där statliga aktörer ligger bakom har uppmärksammats.

– Underrättelsehotet mot Sverige och svenska intressen är fortsatt högt. Därför är det viktigt att vi har ett högt säkerhetsmedvetande på alla nivåer i samhället även efter valet, säger Klas Friberg.

Att ingen omfattande påverkanskampanj genomfördes mot det svenska valet kan ha flera orsaker, till exempel att främmande makts inblandning i val i andra länder fått stor uppmärksamhet. Säkerhetspolisen bedömer också att det förebyggande arbete som gjorts tillsammans med bland andra Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Valmyndigheten haft stor effekt för att öka vaksamheten och medvetenheten.

– Det goda samarbetet mellan myndigheterna finns kvar även efter valet och vi kommer utveckla det ytterligare, säger Klas Friberg.

Försök att skada förtroendet

Kärnan i Säkerhetspolisens arbete med att skydda valet handlade om att säkerställa att valet kunde genomföras på ett tryggt och säkert sätt, och att regeringsföreträdare och riksdagsledamöter kunde genomföra sina valkampanjer som planerat. En del var att skydda valet från påverkan från främmande makt, till exempel genom förebyggande rådgivning till myndigheter.

– Vi har inga indikationer på att främmande makt påverkat på de system som är centrala för valet, säger Linda Escar vid säkerhetsavdelningen på Säkerhetspolisen.

Inför valet hade Säkerhetspolisen uppgifter om att det skett försök att skada förtroendet för valprocessen. Även efter valet har sådana försök förekommit, till exempel genom den debatt om valfusk som förts i sociala medier.

– Påverkansoperationer är inget nytt fenomen. De är heller knutna endast till val, utan något som pågår mer eller mindre öppet hela tiden, säger Linda Escar.

Säkerhetspolisens arbete med att skydda valet pågår tills regeringsbildningen är klar.