Säpo

Hovrätten skärper dom om grovt olaga hot och försök till mord

2019-02-11

Den man som åtalats för flera fall av grovt olaga hot och försök till mord döms till åtta års fängelse och skadestånd av Svea hovrätt.

Mannen döms för att ha skickat hotbrev till ett antal statsråd samt ytterligare personer. Hovrätten dömer mannen för 21 fall av grovt olaga hot.

Mannen döms även för försök till mord som berör målsägare i Storbritannien.

Eftersom delar av brottsmisstankarna mot mannen rör den centrala statsledningen faller det inom Säkerhetspolisens ansvarsområde.

Förundersökningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

I tingsrätten dömdes mannen till sju års fängelse och skadestånd. Han dömdes där för försök till mord och 20 fall av olaga hot.