Säpo

Person gripen för flyktingspionage

2019-02-28

Säkerhetspolisen grep den 27 februari en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Personen har varit anhållen i sin utevaro och greps den 27 februari. Gripandet skedde med stöd av Polismyndigheten. Säkerhetspolisen har arbetat med ärendet under en längre tid och bedrivit ett intensivt underrättelse- och utredningsarbete. Gripandet är ett resultat av Säkerhetspolisens arbete mot olovlig underrättelseverksamhet.

Flyktingspionage är en metod att försöka hindra flyktingar från att uttrycka kritik mot regimen i det land de har flytt ifrån. Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka det flyktingspionage som förekommer i Sverige.