Säpo

Fängelse för förberedelse till terroristbrott

2019-03-08

En person döms av Solna tingsrätt till sju års fängelse för förberedelse till terroristbrott och brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. Ytterligare tre personer döms för terrorfinansiering.

Enligt tingsrätten har det funnits tillräcklig bevisning om att personen som dömts för förberedelse till terroristbrott skaffat vissa av de kemikalier som åklagaren påstått och att detta kunnat användas för att åstadkomma en sprängning, att personen tagit del av en bombinstruktion samt haft uppsåt att genomföra en sprängning i IS:s namn.

Personen döms även, tillsammans med tre andra för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen. För fällande dom har tingsrätten gjort bedömningen att det krävts bevisning för att pengarna gått till IS eller till personer verksamma inom IS, samt att de inblandade personerna visste detta. Två personer som åtalats för terrorfinansiering respektive förberedelse till terroristbrott samt terrorfinansiering frias från de brotten.

Det var den 30 april 2018 som tre personer anhölls i Stockholmsområdet och i norra Sverige misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Misstankarna kom sedan att omfatta även brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen. Ytterligare tre personer anhölls senare för samma brott.

Utredningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Pressmeddelande från Solna tingsrättlänk till annan webbplats

Åtal för förberedelse till terroristbrott och finansiering av terrorism (2018-12-27)