Säpo

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

2019-03-08

Den 1 april börjar den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Inför det har Säkerhetspolisen gett ut nya föreskrifter om säkerhetsskydd med mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen.

De nya föreskrifterna ersätter de nuvarande och börjar gälla samtidigt som den nya lagen, den 1 april. Under Säkerhetsskydd finns uppdaterad information om de nya bestämmelserna inom respektive delområde.

Säkerhetspolisen kommer också att ta fram ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. Dessa kommer att publiceras på webbplatsen under våren 2019, med start i april.

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter.

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd PMFS 2019:2PDF (pdf, 545.7 kB)