Säpo

Hovrätten fastställer fängelsedom för flyktingspionage

2019-04-02

Den man som åtalats misstänkt för att ha bedrivit flyktingspionage mot personer i den tibetanska miljön i Sverige döms av Svea hovrätt till fängelse i ett år och åtta månader.

Det var den 26 februari 2017 som den nu dömde mannen greps misstänkt för att på uppdrag av ett annat land olovligen har samlat in underrättelser om personer i den tibetanska miljön i Sverige. Mannen döms av Svea hovrätt till ett år och åtta månaders fängelse för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att det är bevisat att mannen har bedrivit en verksamhet för att samla in uppgifter om personliga förhållanden från personer av tibetansk härkomst. Syftet med verksamheten har varit att mot betalning överlämna dessa uppgifter till företrädare för den kinesiska staten, fastställer hovrätten.

– Flyktingspionage är ett mycket allvarligt brott. Det är en brottslighet som leder till att den demokratiska processen underminderas eftersom människor, som redan är utsatta och har flytt sitt land, inte vågar utnyttja sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter i Sverige. Säkerhetspolisen arbetar aktivt för att förhindra och motverka det flyktingspionage som förekommer i Sverige, säger Daniel Stenling, enhetschef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen.