Säpo

Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

2019-04-10

Den 9 april presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organsierad brottslighet under 2018.

Sedan 2009 bedriver tolv myndigheter på regeringens uppdrag ett gemensamt arbete för att bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet leds av Polismyndigheten.

Säkerhetspolisen har bidragit med information som gjort det möjligt för andra myndigheter att lagföra personer. På motsvarande sätt kan andra myndigheter ha gjort beslag som bidragit till att förhindra eller avvärja terroristbrott.

Årsrapporten för 2018 överlämnades till Justitiedepartementet den 9 april.

Om resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet under 2018 på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården. Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter. De är Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.