Säpo

Säkerhetspolisens arbete med extremism och återvändare

2019-04-24

Säkerhetspolisen arbetar med att bekämpa terrorism och minska hotet från våldsbejakande extremister. I uppdraget ingår bland annat att förhindra attentat och minska tillväxten i extremistmiljöerna. Informationsdelning till och från andra myndigheter är en viktig del i arbetet.

Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år. För att bryta den krävs samverkan. Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sverige och demokratin och i det arbetet följer myndigheten kontinuerligt individer i extremistmiljöerna som av ideologiska skäl vill ändra samhällsordningen med våld.

Säkerhetspolisen delar idag detaljerad information med Polismyndigheten och flera andra myndigheter om brottsaktiva individer i såväl vit makt-miljön, den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön. Vid sidan av brottslighet relaterad till terrorism kan det röra sig om till exempel bidragsbrott, momsbedrägerier eller stölder. Informationen ligger sedan till grund för att snabbt kunna genomföra rätt åtgärder mot rätt individer vid rätt tidpunkt och på det sättet begränsa extremistmiljöernas tillväxt och därmed hotet.

Arbetet med återvändare

Säkerhetspolisen delar också uppgifter om individer som rest till eller kan komma att återvända från konfliktområden, där de anslutit sig till terroristorganisationer. De personer som återvänder från konfliktområden gör det till miljöer de en gång lämnat – miljöer som finns kvar. Att minska grogrunden för extremistmiljöerna är hela samhällets ansvar. Här spelar skolor, landsting, kommuner och andra myndigheter en viktig roll.

Säkerhetspolisen gör individuella bedömningar av samtliga individer som återvänder från konfliktområden utifrån deras avsikt och förmåga att begå brott. Myndigheten samverkar med bland andra Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism, CVE. Till CVE förmedlar Säkerhetspolisen övergripande lägesbilder. Till Polismyndigheten delges information om de som återvänder från konfliktområden där de anslutit sig till terroristorganisationer.

Bland den information som Säkerhetspolisen delar med Polismyndigheten finns också uppgifter om samtliga individer myndigheten har kännedom om – män, kvinnor och barn – som befinner sig i konfliktområdet i Syrien och Irak. Syftet är att skapa förutsättningar för Polismyndigheten och andra berörda att hantera de individer som varit i konfliktområdet när, eller om, de återvänder.

Alla myndigheter har också en skyldighet att göra orosanmälningar till kommuners socialtjänst när det finns misstankar om att barn far illa. Säkerhetspolisen anmäler oro för alla de barn som återvänt från eller som i dagsläget befinner sig i konfliktområdet i Syrien och Irak med en, båda eller ingen av sina föräldrar.