Säpo

Svenska myndigheter samverkar mot penningtvätt och terrorfinansiering

2019-06-11

Säkerhetspolisen är en av flera myndigheter som ingår i en samordningsfunktion mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett av samverkansfunktionens uppdrag är att ta fram en nationell riskbedömning.

Under 2019 har fokus varit att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området. 

I samordningsfunktionens riskbedömning identifieras bland annat att identitetskapningar på olika sätt kan utnyttjas av kriminella för penningtvätt. Rapporten tar också upp risken att medel för terrorfinansiering samlas in genom traditionell insamlingsverksamhet eller gräsrotsfinansiering över internet.

Rapporten uppmärksammar även behovet av att ge flera svenska myndigheter en tydligare roll och utveckla verktyg för att arbeta mot penningtvätt och terrorfinansiering inom respektive ansvarsområden.

God motståndskraft i internationell jämförelse

Trots utmaningar och behov av att fortsatt stärka samarbetet mellan myndigheter så håller Sverige i internationell jämförelse en god nivå i motståndskraft mot penningtvätt och finansiering av terrorism, enligt utvärdering från FATF Financial action task force 2017 och 2018.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019 på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats