Säpo

Fängelse för terrorfinansiering

2019-06-12

Tre personer döms till fängelse av Svea hovrätt för brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall.

En av personerna som av tingsrätten tidigare dömts för förberedelse till terroristbrott frias från det brottet. Hovrätten konstaterar i domen att åklagarens bevisning innehåller flera besvärande omständigheter för den misstänkte, men att bevisningen inte är tillräcklig för att döma till förberedelse till terroristbrott.

Säkerhetspolisen grep tre personer den 30 april 2018 i Stockholmsområdet och norra Sverige misstänkta för förberedelse till terroristbrott. Misstankarna utökades därefter till att även omfatta brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, finansieringslagen. Ytterligare tre personer anhölls senare för samma brott.

Utredningen har bedrivits av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Dom i mål om förberedelse till terroristbrott på Svea Hovrätts webbplatslänk till annan webbplats

Fängelse för förberedelse till terroristbrott (2019-03-08)