Säpo

Vägledningar inom säkerhetsskydd

2019-06-17

Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen nu ut ett antal vägledningar. De riktar sig till myndigheter och företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Den nya säkerhetsskyddslagen gäller sedan den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. De nya vägledningarna är tänkta att fungera som ett stöd i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket.

I serien ingår sex vägledningar:

Introduktion till säkerhetsskydd beskriver grundläggande delar och centrala begrepp inom säkerhetsskydd, och rekommendationen är att läsa den först.

Säkerhetsskyddsanalysen är grunden till säkerhetsskyddsarabetet, och därför riktar sig även den vägledningen till en bred målgrupp. Övriga vägledningar behandlar mer avgränsade områden.

Säkerhetsskydd