Säpo

Säkerhetspolisen vill utreda möjlighet att kriminalisera terrorpropaganda

2019-06-25

Säkerhetspolisen vill att regeringen tillsätter en utredning för att se över möjligheten att göra det straffbart att inneha och se på terrorpropaganda, som till exempel avrättningsfilmer och grova våldsskildringar. Det skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel.

Vid i princip varje tillslag som Säkerhetspolisen gör för att motverka terrorism påträffas filmer och bilder som skildrar avrättningar eller annat grovt våld mot levande eller döda människor. Syftet med terrorpropagandan är att rekrytera och radikalisera, samt skrämma omvärlden.

Terrorpropagandan innehåller ofta fruktansvärda skildringar av grymhet, tortyr och skräck. Det är material som Säkerhetspolisen bedömer har stor betydelse när det gäller att radikalisera nya anhängare, inspirera samt väcka och förstärka viljan att begå våldsdåd. Därför har Säkerhetspolisen skrivit en hemställan till regeringen om att tillsätta en utredning om möjligheten att kriminalisera innehav och betraktande av terrorproganda.

Genom att kriminalisera innehav och betraktande av terrorpropaganda skulle enskilda individer kunna lagföras. En kriminalisering skulle också ha en dämpande effekt på radikaliseringen och på sikt bidra till att minska tillväxten i extremistmiljöerna.

Debattartikeln publicerades på DN debatt den 25 juni.

Debattartikeln Terrorpropaganda bidrar till fortsatt radikalisering

Debattartikeln på DN Debatts webbplatslänk till annan webbplats