Säpo

Debattartikel: Terrorpropaganda bidrar till fortsatt radikalisering

2019-06-25

Vid i princip varje tillslag som Säkerhetspolisen gör i vårt arbete för att motverka terrorism återfinns filmer och bilder som skildrar oerhört grova våldshandlingar och avrättningar. Materialet har framställts i syfte att rekrytera och övertyga anhängare eller för att få sympatisörer att stärka sig inför våldsdåd. Säkerhetspolisen vill nu att regeringen tillsätter en utredning som ser över om det bör bli straffbart att inneha och se på avrättningsfilmer och liknande terrorpropaganda.

De våldsbejakande extremistmiljöerna i Sverige har vuxit kraftigt under senare år. Störst har ökningen varit inom den våldsbejakande islamistiska miljön. För att minska tillväxten i extremistmiljöerna krävs bred samverkan i samhället. Det är ett arbete som måste göras långsiktigt och strategiskt och med alla tillgängliga medel.

Säkerhetspolisens uppdrag handlar om att skydda Sverige och vår demokrati. I det ingår att vi ska förebygga och förhindra terrorism och andra brott som begås i syfte att förändra vårt demokratiska samhälle.

Terrorhotnivån i Sverige är sedan flera år tillbaka förhöjd och Säkerhetspolisen arbetar dygnet runt, året runt med att reducera hotet. För att förhindra fortsatt brottslighet ingriper vi ofta på ett tidigt stadium. I det arbetet kan vi se att det är mycket vanligt att individer som sympatiserar med våldsbejakande islamism också innehar terrorpropaganda, bland annat i form av avrättningsfilmer.

Ett tecken på hur vanligt det är att inneha våldsbejakande islamistisk propaganda är att det vid i princip samtliga husrannsakningar som Säkerhetspolisen gör inom ramen för kontraterrorism påträffas bildmaterial som skildrar avrättningar eller annat grovt våld mot levande eller döda människor. Det är material som Säkerhetspolisen bedömer har stor betydelse när det gäller att radikalisera nya anhängare, inspirera samt väcka och förstärka viljan att begå våldsdåd. Propagandan kan dessutom fungera som en instruktion för hur våldsdåd ska genomföras.

Påkostad propagandamaskin

Terrororganisationen IS har en närmast Hollywood-liknande propagandamaskin som producerar och sprider budskap om terror. Genom påkostade produktioner vill man förhärliga den religiösa övertygelsen, attrahera nya sympatisörer, stärka anhängarna, locka och instruera personer till attentat, hylla våldsdåd, förnedra motståndare och skrämma omvärlden. Materialet används också av gärningsmän för att stärka sig inför våldsdåd. Det skedde bland annat före terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017.

Centralt för propagandan är att sprida ohyggligt bildmaterial med både levande och döda människor. Filmerna beskriver bestialiska mord som koreograferats med till exempel drönare, undervattenskameror, slowmotion-bilder, ljus- och ljudsättning, kameravinklar och symbolik. Miljöerna väljs med omsorg och inga detaljer lämnas åt slumpen.

Propagandan målgruppsanpassas, inte minst mot barn och ungdomar. Materialet delas framför allt i sociala medier och på olika sajter på internet. Förutom filmer omfattar mediestrategin såväl bilder som tidningar och till och med dataspel. IS har hittills producerat minst 20 filmer som dataspel. Syftet är att väcka intresse att se den verkliga filmen, vilket leder personen till forum, grupper och hemsidor där sådant material sprids, och där IS-rekryterare kan fånga upp dem.

IS skickar budskap om att även barn kan bidra i den ideologiska kampen. Det avspeglar sig i många filmer där barn utför noga regisserade avrättningar. Barnen får döda både vuxna och andra barn.

Terrorpropagandan innehåller fruktansvärda beskrivningar av grymhet, skräck, tortyr, blod och död. Det visar människor som avrättas genom halshuggning, dränkning, med hjälp av eld och sprängmedel eller blir kastade från hög höjd. Naturligtvis är verkligheten oerhört mycket mer fasansfull än vad ord och bild någonsin kan förmedla.

Stort inflytande

Samtidigt finns det också stora mängder filmer som inte tagits fram av propagandaorganen utan av enskilda som filmat exempelvis med egna mobilkameror. Så var fallet med de två svenskar som 2016 dömdes av Hovrätten för Västra Sverige till livstids fängelse för terroristbrott efter sin medverkan i två mord i Syrien. Händelsen, där enskilda vill efterlikna terrorpropagandan, visar vilket inflytande den har.

Trots att IS territoriella kalifat i Irak och Syrien föll tidigare i år pågår det ett ständigt arbete med att sprida ideologin och rekrytera nya anhängare, inte minst genom den omfattande propagandan. Terroristerna jublar åt beskrivningarna av fasansfulla grymheter. Och eftersom det inte är brottsligt att inneha och titta på sådan propaganda, kan Säkerhetspolisen inte på den grunden komma åt dem. Vi kan till och med tvingas lämna tillbaka beslagtagna filmer och bilder.

Terrorismen måste motarbetas på alla sätt. Det är därför angeläget att regeringen tillsätter en utredning som överväger om det bör vara straffbart att hantera bilder som skildrar avrättningar och annat grovt våld mot levande eller döda människor och som är framställt i propagandasyfte eller liknande. Här skulle en parallell kunna vara barnpornografiskt material, som är straffbart att bland annat inneha och betrakta.

Säkerhetspolisen ser att en kriminalisering skulle ge möjlighet att lagföra enskilda individer. En kriminalisering skulle också ha en dämpande effekt vad gäller radikalisering. Det gäller inte minst unga personer som är propagandans främsta målgrupp.

Många av de personer som förekommer inom Säkerhetspolisens kontraterrorismverksamhet skulle kunna lagföras med den typ av reglering som Säkerhetspolisen önskar få utredd. Givetvis måste en eventuell kriminalisering avgränsas och vägas mot våra fri- och rättigheter.

Sverige har mycket att vinna på att stoppa terrorpropagandan. Inte minst är det ett sätt att arbeta långsiktigt och strategiskt för att minska tillväxten i extremistmiljöerna och skapa ett säkrare Sverige.

Klas Friberg Säkerhetspolischef