Säpo

Lägesbild av organiserad brottslighet 2019

2019-10-18

Den 17 oktober presenterade Polismyndigheten den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2019-2020.

Rapporten innehåller en aktuell strategisk bild av den organiserade brottsligheten. Årets lägesbild konstaterar att den problematik som beskrevs i föregående lägesbild kvarstår.

Bland den brottslighet som uppmärksammas i årets rapport märks bland annat bidragsbrott och brott mot välfärdssystemen. Lägesbilden uppdateras vartannat år och är ett beslutsunderlag för myndighetsgemensamma strategiska åtgärder. Säkerhetspolisen har bidragit med information om den lägesbild som myndigheten möter när det gäller den organiserade brottsligheten.

Fakta om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet inleddes 2009. De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Myndighetsgemensam lägesbilden om organiserad brottslighet 2018–2019 på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats