Säpo

Man åtalad misstänkt för flyktingspionage

2019-11-06

En man åtalades den 6 november misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person, även kallat flyktingspionage. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Den åtalade mannen misstänks för att på uppdrag av den iranska staten olovligen ha samlat in uppgifter om exiliranier i Sverige och utomlands. Uppgifterna lämnade han sedan vidare till Iran.

Mannen greps 27 februari misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person. Den 1 mars häktades han vid Stockholms tingsrätt.

Flyktingspionage ett allvarligt brott

Underrättelsehotet mot Sverige har ökat och breddats under senare år. Flyktingspionage är en del i underrättelsehotet från främmande makt som pågår i Sverige.

Flyktingspionage är ett mycket allvarligt brott. Informationen från flyktingspionage används för att till exempel förfölja eller hota regimkritiker eller deras anhöriga. Det är en brottslighet som leder till att den demokratiska processen undermineras eftersom människor, som redan är utsatta, inte vågar utnyttja sina grundlagsskyddade fri- och rättigheter i Sverige.

Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka det flyktingspionage som förekommer i Sverige. När Säkerhetspolisen får indikationer på att flyktingspionage bedrivs följs detta upp och utreds, utredningar som ofta är komplicerade och tar lång tid.