Säpo

Åtal för brott mot Sveriges säkerhet

2019-12-09

En person åtalades den 9 december misstänkt för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. Den åtalade personen misstänks för att olovligen ha varit i kontakt med individer som företräder den kinesiska statens intressen.

Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Enligt åklagaren misstänks personen ha agerat utanför ramen för den behörighet personen haft i ett konsulärt ärende. Det ska ha skett genom att personen varit i kontakt med individer som företräder den kinesiska statens intressen.

Säkerhetspolisen har tidigare pekat på att Kina gått från att vara en regional till global stormakt, vilket gör att landets intressesfär nu sträcker sig allt längre bort. Det omfattar även Sverige. Den kinesiska staten har avsikt och förmåga att försvaga Sveriges handlingskraft genom att använda såväl lagliga som olagliga metoder. Det handlar både om påverkan på politiska beslut och frågor av betydelse för kinesiska staten, men även om flykting- och industrispionage.

Säkerhetspolisen bedriver ett aktivt arbete för att förhindra och motverka främmande makts olovliga och säkerhetshotande verksamhet. När Säkerhetspolisen får indikationer på att olovlig och säkerhetshotande verksamhet bedrivs följs det upp och utreds.

Pressmeddelande om åtalet på Åklagarmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats