Säpo

Underrättelsehotet påverkar totalförsvaret

2020-01-12

Underrättelsehotet mot Sverige innebär ett fördjupat säkerhetshot. Ett fungerande totalförsvar kräver att samhället ser till helheten och minskar våra sårbarheter för att möta de aktiviteter och angrepp från främmande makt som ständigt pågår.

– Den hotbild som vi hade i går är verklighet i dag. Hoten handlar om att främmande makt försöker påverka Sverige på en mängd olika sätt. Det handlar om aktiviteter och angrepp mot grundläggande individuella rättigheter, vår ekonomi, politiska oberoende eller territoriella oberoende, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Underrättelsehotet mot Sverige är omfattande och utgör ett nytt fördjupat säkerhetshot. Främmande makts inhämtning av känsliga uppgifter sker hela tiden, långt innan vi når en eventuell höjd beredskap. Syftet är bland annat att kunna destabilisera ett land om eller när det behövs och samtidigt undvika en militär konflikt.

Situationen påverkar den pågående totalförsvarsuppbyggnaden.

– Totalförsvaret måste vila på en solid grund och kräver att vi tänker helhet. Därför måste samhället hantera de aktiviteter och angrepp som pågår här och nu, annars finns inte förutsättningarna för totalförsvarsuppbyggnaden, säger Klas Friberg.

Säkerhetspolisens uppgift är att reducera hot och sårbarheter för att skydda Sverige och vår demokrati. Det sker genom ett ständigt pågående arbete för att hindra främmande makt från att bedriva underrättelseverksamhet mot Sverige. En del i det är Säkerhetspolisens arbete med att genomföra tillsyn och ge råd inom säkerhetsskyddsområdet.

– Ett väl fungerande säkerhetsskydd är grunden till ett säkert Sverige och därmed till uppbyggnaden av totalförsvaret. Och att minska våra sårbarheter är något som alla måste prioritera högre och ta ansvar för, såväl myndigheter som näringsliv. Samverkan och samarbete utgör här en nyckel för att hantera utmaningarna, säger Klas Friberg.