Säpo

Datalagring för meddelandetjänster och appar måste införas

Ett nytt EU-direktiv ger medlemsstaterna möjlighet att låta brottsbekämpande myndigheter få tillgång till information från meddelandetjänster i appar och sociala medier. Men enligt ett förslag som bereds i Regeringskansliet avstår Sverige tills vidare från den möjligheten. Detta får allvarliga konsekvenser för brottsbekämpningen, skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel.

I princip i varje ärende som Säkerhetspolisen hanterar sker kommunikationen mellan de inblandade via meddelandetjänster och appar. Samtidigt är möjligheterna att ta reda på vem som varit i kontakt med vem samt när och var detta skett kraftigt begränsade.

Ett nytt EU-direktiv ger nu medlemsstaterna möjlighet att låta brottsbekämpande myndigheter få tillgång till trafik- och lokaliseringsuppgifter i meddelandetjänster och appar. Men ett förslag som bereds i Regeringskansliet innebär att sådana meddelandetjänster undantas från lagringsskyldighet i Sverige.Brottsbekämpningen i Sverige har under flera år fått försämrade möjligheter. Dels till följd av teknikutvecklingen, dels till följd av att lagstiftningen släpat efter. Nu finns en möjlighet att ta igen lite av den brottsbekämpande förmåga som gått förlorad och den måste regeringen ta, säger Klas Friberg.

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 22 januari kräver säkerhetspolischefen att regeringen omedelbart ska utreda frågan om lagringsskyldighet av trafik- och lokaliseringsuppgifter i meddelandetjänster och appar.

Extremistmiljöerna i Sverige är större än någon gång tidigare och underrättelsehotet från främmande makt fortsätter att öka. För varje dag som utredningen av den här frågan dröjer kommer grova brott att begås, där tillgången till trafik- och lokaliseringsuppgifter hade kunnat hjälpa oss att förhindra eller klara upp brotten. Lagstiftningen behöver snarast anpassas till både samhällets och teknikens utveckling, säger Klas Friberg.

Länk till debattartikeln på vår webbplats

Länk till debattartikeln på DN debattlänk till annan webbplats