Säpo

Åtal för att ha tagit del av utbildning avseende terroristbrott

2020-02-20

En person åtalades den 20 februari vid Västmanlands tingsrätt för att för egen del tagit del av utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Personen åtalas för brott mot lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Personen misstänks bland annat ha tagit del av instruktioner om tillverkning och användning av sprängämnen och vapen med syfte att begå eller medverka till särskilt allvarlig brottslighet.

Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen som letts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.