Säpo

Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar årsbok 2019

2020-03-23

Torsdag den 26 mars presenterar Säkerhetspolisen årsboken Säkerhetspolisen 2019 samt en nulägesbild av hoten mot Sverige.

Med beaktande av rådande coronapandemi genomförs ett begränsat presseminarium.

Vid seminariet berättar Säkerhetspolisen bland annat om hur hoten har förändrats, hur främmande makts aktiviteter och angrepp påverkar Sverige och hur våldsbejakande extremism har utvecklats. Medverkar gör säkerhetspolischef Klas Friberg, senior analytiker Ahn-Za Hagström och senior analytiker Kennet Alexandersson.

Presseminariet har arbetas om till följd av rådande coronapandemi och media bjuds in att delta digitalt. Ytterligare information för att kunna delta, ges i samband med anmälan till presseminariet.

Anmälan för medverkan via länk måste göras senast den 25 mars kl. 9.00. Skicka namn, personnummer, redaktion, e-postadress och mobilnummer till press@sakerhetspolisen.se.

Efter seminariet finns möjlighet till enskilda intervjuer via telefon eller hos Säkerhetspolisen på Bolstomtavägen 2 i Solna.

Önskemål om enskilda intervjuer måste göras senast den 25 mars kl. 9.00. Skicka namn, personnummer, redaktion, e-postadress och mobilnummer till press@sakerhetspolisen.se. Medtag presslegitimation.

Fotografering: Säkerhetspolisens huvudkontor är ett skyddsobjekt och det råder fotoförbud.

Hålltider

Kl. 9.30–10.15
Säkerhetspolischef Klas Friberg presenterar Säkerhetspolisen 2019 tillsammans med senior analytiker Ahn-Za Hagström och senior analytiker Kennet Alexandersson. Seminariet avslutas med gemensam frågestund för anmäld media.

Seminariet kommer också att kunna ses i efterhand på Säkerhetspolisens webbplats.

Kontakt: Säkerhetspolisens presstjänst, 010-568 79 00, press@sakerhetspolisen.se