Säpo

Delvägledning om avlyssningsskyddade utrymmen

2020-04-27

Som ett stöd i arbetet med säkerhetsskydd ger Säkerhetspolisen ut en delvägledning inom fysisk säkerhet. Delvägledningen handlar om avlyssningsskyddade utrymmen och riktar sig till myndigheter och företag som ska dimensonera säkerhetsskyddet mot avlyssning av samtal.

Säkerhetsskyddslagen gäller sedan den 1 april 2019 för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen. Säkerhetspolisens vägledningar är vidare tänkta att fungera som ett stöd i tillämpningen av säkerhetsskydsregelverket.

Delvägledningen finns under Säkerhetsskydd/Fysisk säkerhet