Säpo

Sårbarheter i samhället ökar till följd av corona

2020-04-28

Den pågående coronapandemin gör att Sverige befinner sig i en situation där samhället utsätts för prövningar. Situationen skapar nya sårbarheter i säkerhetskänsliga verksamheter och förstärker de sårbarheter som redan finns, något som kan komma att utnyttjas av främmande makt.

– Att verksamheter anpassar sig för att fungera under den pågående coronapandemin är bra och nödvändigt. Samtidigt kan nya åtgärder, nya arbetssätt och uppdrag under tidspress skapa nya sårbarheter. Därför är det viktigt att de delar av krisarbetet som berörs av ett säkerhetsskydd också får ett säkerhetsskydd, säger Linda Escar, biträdande enhetschef för Säkerhetspolisens säkerhetsskydd.

Främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige har intensifierats de senaste åren.
Säkerhetspolisen ska skydda Sverige och vår demokrati och vet att samhällskriser och tider av oro kan vara tillfälle för både främmande makt och extremistmiljöerna att bedriva säkerhetshotande verksamhet, sprida felaktig information samt kartlägga våra skyddsvärden och sårbarheter.

Säkerhetspolisen ser att den nuvarande situationen förstärker de sårbarheter som redan finns i vårt samhälle och den skapar också nya sårbarheter. Det här kan få konsekvenser för Sveriges säkerhet för lång tid framåt och komma att utnyttjas av främmande makt. Det innebär att vi framöver kan se mer av till exempel cyberspionage, desinformation, påverkansoperationer och strategiska uppköp.

Under ett krisarbete finns risk att verksamhetens säkerhetsorganisation inte deltar i arbetet när nya arbetsstrukturer skapas. Att säkerhetskänsliga uppgifter mejlas eller diskuteras via öppna system när många arbetar hemma. Att säkerhetsprövningar inte hinns med när ordinarie medarbetare är sjuka och temporära personallösningar behövs. Eller att säkerhetsincidenter inte anmäls.

– Under en kris är det naturligt att fokusera på vad som är viktigt för stunden, men det medför en risk att man tappar fokus på strategiska frågor som säkerhetsskydd. Digitalisering, globalisering och teknikutveckling har under de senaste åren gjort samhället mer sårbart och därför är det extra viktigt att tänka på säkerhetsskydd i varje anpassning som nu görs, säger Linda Escar.

Säkerhetspolisens arbete med anledning av coronaviruset