Säpo

Fängelse för att ha samlat in information om militära anläggningar

2020-05-07

En man dömdes 7 maj av Helsingborgs tingsrätt till fängelse i 8 månader för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Mannen döms för att ha samlat in information om militära skyddsobjekt som är belagda med foto- och tillträdesförbud.

Tingsrätten skriver i sin dom att det rör sig om allvarlig brottslighet. "Den fara för betydande men för Sveriges säkerhet som gärningarna inneburit, om uppgifterna kommit till främmande makts kännedom, har varit betydande."

Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen, som letts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.