Säpo

Säkerhetspolisen medverkar i nationellt bombdatacenter

2020-10-06

Minska användningen av explosiva varor som vapen i allvarlig brottslighet, skydda medarbetare, samt utveckla metoder för att röja laddningar. Det är det övergripande målet för ett nytt nationellt bombdatacenter.

Det nationella bombdatacentret som nu inrättats ska stödja Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten genom att bland annat bistå med kunskap i förundersökningar, bedriva underrättelseverksamhet och ge stöd i operativa ärenden där explosiva varor använts.

Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln av dessa varor. Inrättandet av ett nationellt bombdatacenter är en del i det uppdraget.

Det nationella bombdatacentret är placerat vid det Nationella bombskyddet i Sörentorp, Solna, och består av personal från Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.