Säpo

Cyberspionaget påverkar Sveriges säkerhet

2020-10-12

Varje dag, året om pågår angrepp och spioneri mot Sverige från andra länder för att stjäla information. Säkerhetspolisen uppskattar att den information och kunskap, som olovligen inhämtas varje år, kan värderas till miljardbelopp. Cyberspionage är ett viktigt verktyg för att stjäla information.

- Säkerhetspolisen vet att främmande makt ägnar sig åt omfattande cyberspionage mot Sverige. Cyberspionaget riktas mot säkerhetskänslig verksamhet och svensk världsledande forskning och innovation med målet att stjäla kunskap och företag för att olovligen bygga upp motsvarigheter i andra länder, säger Charlotte von Essen, biträdande säkerhetspolischef.

Ett 15-tal stater bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige, varav Ryssland och Kina utgör det största hotet. Angreppen mot Sverige leder till att grundläggande fri- och rättigheter undermineras, att jobb och kunskap försvinner från Sverige vilket skadar vår ekonomi, att vårt politiska beslutsfattande påverkas och att Sveriges territoriella suveränitet utmanas.

De länder som bedriver cyberspionage kännetecknas av att de lägger ner stora summor pengar, har omfattande tekniska resurser och många anställda som under lång tid systematiskt angriper Sverige och svenska verksamheter.

- Säkerhetspolisen känner till ett flertal grupper som ägnar sig åt cyberspionage för främmande makts underrättelsetjänsters räkning mot Sverige. Den information och kunskap som olovligen inhämtas varje år kan värderas till miljardbelopp, säger Charlotte von Essen.

Säkerhetspolisen har tidigare pekat på att arbetet med och prioriteringen av säkerhetsskydd hos de företag och myndigheter som hanterar skyddsvärden behöver intensifieras. Det handlar bland annat om att se över vilken verksamhet som är skyddsvärd och hur den ska skyddas.

- För att arbetet med säkerhetsskydd ska få genomslag i verksamheten behöver det genomsyra hela organisationen och hanteras av den högsta ledningen. Den högsta ledningen har mandat att styra över tid och resurser och har ansvaret att skapa en god säkerhetskultur. Säkerhetsskyddet är en investering, som måste få kosta pengar, säger Charlotte von Essen.