Säpo

Åtal för mordförsök

2020-10-29

Två personer åtalades den 29 oktober vid Gävle tingsrätt för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.

Det misstänkta mordförsöket ägde rum i Gävle i februari 2020. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen eftersom mordförsöket misstänks ha kopplingar till regimen i ett annat land, den ryska delrepubliken Tjetjenien.

- Främmande makts aktiviteter och angrepp mot Sverige har intensifierats och breddats. Att en annan regim kan misstänkas ligga bakom ett mordförsök ser Säkerhetspolisen som ett exempel på hur underrättelseverksamheten har förändrats, säger Daniel Stenling, chef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har tidigare uppmärksammat hur andra länder agerar för att underminera grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Sverige. Genom förföljelse, hot och till och med mordförsök tvingas personer avstå från att uttrycka sina åsikter.

- Det är självklart mycket allvarligt att en annan regim misstänks ha kopplingar till ett mordförsök i Sverige på en person som dessutom sökt sin fristad här, efter att ha hotats av regimen i sitt hemland, säger Daniel Stenling.

Förundersökningen har letts av åklagare vid Åklagarmyndighetens riksenhet för säkerhetsmål.