Säpo

Beslut om inrättande av nationellt center för cybersäkerhet

2020-12-10

Den 10 december fattade regeringen beslut om att inrätta ett nationellt center för cybersäkerhet. Säkerhetspolisen ser positivt på beslutet. Arbetet som nu inleds kommer att göra Sverige säkrare och mer robust på cybersäkerhetsområdet. Detta skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel tillsammans med chefer från övriga tre inrättande myndigheter.

Cyberangrepp från statliga aktörer mot svenska intressen sker hela tiden, och de blir allt mer avancerade. Underrättelsehotet ligger på en hög nivå och informationsinhämtning genom it- och nätverksoperationer är ett allvarligt och konkret hot mot Sverige. Även angrepp med rent kriminella motiv pågår ständigt, mot såväl samhälleliga verksamheter och företag som mot privatpersoner. Samhällets direkta och indirekta kostnader för cyberangrepp beräknas i dag till miljardbelopp.

Det nationella centret för - cybersäkerhet kommer att drivas i samverkan mellan Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, MSB och FRA. En nära samverkan kommer även att ske med Polismyndigheten, Försvarets materielverk (FMV) och Post- och telestyrelsen (PTS).

 – Digitalisering, globalisering och teknikutveckling har gjort samhället mer sårbart. Säkerhetspolisen vet att främmande makt ständigt utför aktiviteter och angrepp för att hämta in uppgifter från säkerhetskänsliga verksamheter i Sverige. Utvecklingen av säkerhetsskyddet måste gå i samma takt, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

Läs hela debattartikeln på Säkerhetspolisens webbplats

Läs debattartikeln på Dagens Nyheters webbplatslänk till annan webbplats