Säpo

Fängelse för mordförsök

2021-01-11

Två personer döms vid Gävle tingsrätt till tio års fängelse för mordförsök respektive åtta års fängelse medhjälp till mordförsök. Båda döms också till utvisning.

Det misstänkta mordförsöket ägde rum i Gävle i februari 2020. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen eftersom regimen i ett annat land, den ryska delrepubliken Tjetjenien, misstänks ligga bakom.

Gävle tingsrätt konstaterar i sin dom att ”det ligger en penningstark makt bakom” dådet.

- De senaste fem åren har andra länders aktiviteter och angrepp mot Sverige intensifierats och breddats. Säkerhetspolisen ser allvarligt på hur underrättelseverksamheten har förändrats, säger Daniel Stenling, chef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har tidigare uppmärksammat hur andra länder agerar för att underminera grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Sverige. Genom förföljelse, hot och till och med mordförsök tvingas personer avstå från att uttrycka sina åsikter.