Säpo

Pressinbjudan: Säkerhetspolisen presenterar årsbok 2020

2021-03-10

Torsdag den 18 mars presenterar Säkerhetspolisen årsboken Säkerhetspolisen 2020 samt en nulägesbild av hoten mot Sverige.

Med hänsyn till rådande pandemi genomförs ett digitalt presseminarium

Vid seminariet redogör Säkerhetspolisen bland annat för hur hoten mot Sverige har förändrats, hur främmande makts aktiviteter och angrepp påverkar Sverige och hur våldsbejakande extremism utvecklats. Medverkar gör säkerhetspolischef Klas Friberg, senior analytiker Kennet Alexandersson och senior analytiker Ahn-Za Hagström.

Media bjuds in att delta digitalt och får möjlighet att ställa frågor. Ytterligare information för att kunna delta ges i samband med anmälan till presseminariet.

Anmälan för medverkan via länk: Måste göras senast den 17 mars kl.09.00. Skicka namn, redaktion, e-postadress och mobilnummer till press@sakerhetspolisen.se

Efter seminariet finns möjlighet till enskilda intervjuer.

Önskemål för enskilda intervjuer: Måste göras senast 17 mars kl. 09.00. Skicka namn, redaktion, e-postadress och mobilnummer till press@sakerhetspolisen.se

Hålltider

Kl. 09.30-10.15

Säkerhetspolischef Klas Friberg presenterar Säkerhetspolisen 2020 och ger en nulägesbild av hoten mot Sverige tillsammans med senior analytiker Kennet Alexandersson och senior analytiker Ahn-Za Hagström. Seminariet avslutas med gemensam frågestund för anmäld media.

Säkerhetspolisens presstjänst, 010-568 79 00, press@sakerhetspolisen.se