Säpo

Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

2021-03-30

Den 30 mars presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet under 2020.

De samverkande myndigheterna inom satsningen mot organiserad brottslighet är Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården. Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

 

Nätverksmyndigheterna är: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Sedan 2009 bedriver tolv myndigheter på regeringens uppdrag ett gemensamt arbete för att bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet leds av Polismyndigheten. Därutöver ingår ytterligare ett antal nätverksmyndigheter.

Säkerhetspolisen har bidragit med information som gjort det möjligt för andra myndigheter att lagföra eller försvåra för personer som misstänks för allvarliga brott. Säkerhetspolisen har även bistått i arbetet med att minska grogrunden till och tillväxten i våldsbejakande extremism. Bland annat genom information som lett till att offentliga medel till personer i extremistmiljöerna stoppats.

På motsvarande sätt kan andra myndigheter ha gjort beslag som bidragit till att förhindra eller avvärja terroristbrott.

Om resultatet av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet under 2020 på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats