Säpo

Dom i mål om försök till mord

2021-04-01

Två personer döms vid Hovrätten för Nedre Norrland till 12 års fängelse för mordförsök respektive 1 år och 6 månaders fängelse för medhjälp till grov misshandel.

Det misstänkta mordförsöket ägde rum i Gävle i februari 2020. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen eftersom regimen i ett annat land, den ryska delrepubliken Tjetjenien, misstänks ligga bakom.

Gävle tingsrätt konstaterade i sin dom att ”det ligger en penningstark makt bakom” dådet. Hovrätten för Nedre Norrland konstaterar att angreppet utgjort ett beställningsmord, men att det inte går att dra några säkra slutsatser att ett annat land ligger bakom.

- Hotet från främmande makt har breddats och blivit mer komplext. Angrepp på regimkritiker i Sverige och utomlands är allvarligt och tyder på en ökad riskbenägenhet hos främmande makt, säger Daniel Stenling, chef inom kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen har tidigare uppmärksammat hur andra länder agerar för att underminera grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Sverige. Genom förföljelse, hot och till och med mordförsök tvingas personer avstå från att uttrycka sina åsikter.