Säpo

Upprepade dataintrång del av en större påverkanskampanj

2021-04-13

Säkerhetspolisen har bedrivit en förundersökning om misstänkt grovt dataintrång från rysk underrättelsetjänst. Den 13 april fattade åklagaren beslut om att lägga ned förundersökningen eftersom förutsättningar för lagföring utomlands eller utlämning till Sverige saknas.

- Säkerhetspolisen känner till att Ryssland bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Genom cyberangrepp och påverkanskampanjer, ibland riktade mot mål som kan tyckas sakna koppling till Sveriges säkerhet, försöker Ryssland svartmåla Sverige och få sina egna syften tillgodosedda, säger Daniel Stenling, enhetschef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Utredningen visar att det misstänkta brottet skedde mellan december 2017 och maj 2018 mot det svenska Riksidrottsförbundet. Det skedde genom upprepade fullbordade dataintrång av den ryska militära underrättelsetjänsten GRU:s 85:e center. Dataintrånget var en del i en större rysk påverkanskampanj.

- Det misstänkta dataintrånget mot Riksidrottsförbundet är ett exempel på när idrott används för att stärka bilden av det egna landet och samtidigt misskreditera andra länder och dess idrottare, säger Daniel Stenling.

Stater som bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige kombinerar och använder alla resurser i samhället för att nå sina mål. Den säkerhetshotande verksamheten utgår från de egna strategiska målsättningarna. De pågår ständigt och riktar sig mot fler områden – politiskt beslutsfattande, ekonomi, den territoriella suveräniteten och grundläggande fri- och rättigheter. Angreppen påverkar Sveriges demokrati.

- Den säkerhetshotande verksamheten kan ha flera syften samtidigt och vara både direkt och indirekt. Målet kan vara både regimstabilitet, att stärka det egna landets status som stormakt och att påverka beslutsfattande. Det är i detta sammanhang som det misstänkta dataintrånget mot Riksidrottsförbundet ska ses, säger Daniel Stenling.

Säkerhetspolisen har i utredningen samarbetat med flera utländska tjänster. Förundersökningen har letts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Nyhet på Åklagarmyndighetens webbplats (2021-04-13)länk till annan webbplats