Säpo

Cybersäkerhet i pandemitider

2021-04-16

Den pågående pandemin har medfört nya utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Detta konstaterar Säkerhetspolisen tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.

Under 2020 ställdes verksamheter i Sverige inför stora utmaningar med anledning av pandemin. Nya skyddsvärden har uppstått, snabb anpassning till distansarbete har skapat potentiella digitala säkerhetsbrister och hotaktörer har utnyttjat pandemin för att hitta sårbarheter. 

Samtidigt som snabba anpassningar till nya förutsättningar gjordes, fortsatte såväl kriminella som statliga hotaktörers antagonistiska verksamhet på nätet med oförminskad styrka, där man även utnyttjade situationer som pandemin medförde för att uppnå sina mål.

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels för myndigheternas bild av hur hotaktörer har uppträtt under pandemin, dels hur svenska verksamheter har agerat. Vidare sammanfattar rapporten vilka lärdomar som hittills kan dras samt beskriver rekommenderade åtgärder för att motverka de cybersäkerhetsbrister som riskerar att uppstå vid kriser likt pandemin.

Rapporten är framtagen inom ramen för den fördjupade myndighetssamverkan som ligger till grund för det nya nationella cybersäkerhetscentret, NCSC, som nu är under inrättande. Bakom rapporten står Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen.

Rapporten, såväl som tidigare rapporter och mer information om inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter finns även att ta del av på den tillfälliga webbplatsen www.centerforcybersakerhet.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ladda ner rapporten: Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemiPDF (pdf, 1.5 MB)

Läs mer om Nationellt cybersäkerhetscenter här

Läs mer om Säkerhetspolisens arbete med anledning av coronaviruset här