Säpo

Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-04-21

En man dömdes 21 april av Västmanlands tingsrätt till fängelse i åtta månader för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

Mannen döms för att ha röjt hemliga uppgifter om elva försvarsanläggningar på ett internetforum.

Tingsrätten skriver i sin dom att det rör sig om allvarlig brottslighet. "Ett brott mot Sveriges säkerhet på den nivå som det är fråga om i detta fall är av sådan art att det ska leda till fängelsestraff även om den tilltalade är tidigare ostraffad."

Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen, som letts av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.