Säpo

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

2021-04-21

Den 21 april publicerade Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism en nationell riskbedömning. Säkerhetspolisen har bidragit med kunskap om finansiering av terrorism.

Säkerhetspolisen är en av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen som verkar för att öka samhällets motståndskraft mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bidrar till ett säkrare Sverige.

I årets riskbedömning har 22 sektorer analyserats. Säkerhetspolisen har bidragit med kunskap om riskexponeringen av sektorerna mot finansiering av terrorism.

Fakta

Sedan penningtvättsförordningen (2009:92) trädde ikraft har Samordningsfunktionen genomfört en nationell riskbedömning årligen eller vid behov.

I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Nationella riskbedömningen på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats