Säpo

Öka möjligheterna att ta del av och hantera information

2021-06-15

Främmande makt och de våldsbejakande extremistmiljöerna använder sig av nya tekniska möjligheter för att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. För att lyckas med arbetet att skydda Sverige och vår demokrati behöver Säkerhetspolisen få tillgång till och bättre kunna hantera större informationsmängder än vad som sker idag. Det skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel.

Ett breddat säkerhetshot och ökade sårbarheter gör att Sveriges säkerhet utsätts för allt större risker. Säkerhetspolisens bedömning är att utvecklingen kommer att fortsätta de närmaste åren och Sveriges framtida säkerhet avgörs av hur den förändrade hotbilden hanteras.

Den tekniska utvecklingen har lett till att mängden data som Säkerhetspolisen behandlar hela tiden ökar. Samtidigt är förmågan att snabbt kunna tillgängliggöra, kontrollera och förstå information avgörande för att skydda Sverige.

- Att få tillgång till och bättre kunna hantera större informationsmängder är en förutsättning för att förhindra spionage och terroristattentat mot Sverige. Att få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt är också en förutsättning för att kunna hitta det okända hotet innan det blir verklighet och att minska handlingsutrymmet för de aktörer som vill skada Sverige och demokratin, säger säkerhetspolischef Klas Friberg.

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver säkerhetspolischefen att ett säkert Sverige kräver hårt arbete. Det kräver också att fler gör mer för att stärka Sveriges säkerhet, bland annat genom ett välfungerande säkerhetsskydd. Inom flera områden behöver också lagstiftningen anpassas efter samhällets och teknikens utveckling.

Det innebär bland annat att brottsbekämpande myndigheters möjligheter att ta del av krypterad kommunikation behöver öka och möjligheterna till informationsdelning mellan myndigheterna förbättras. Det handlar också bland annat om att kriminalisera våldsskildrande propaganda och inrätta ett kunskapscenter mot extremism.

Debattartikeln på Säkerhetspolisens webbplats

Debattartikeln på DN debattlänk till annan webbplats