Säpo

Spionaget påverkar Sveriges säkerhet

2021-08-26

Torsdag den 26 augusti inleds rättegången i Göteborgs tingsrätt mot en man som står åtalad misstänkt för spioneri alternativt olovlig underrättelseverksamhet. Under de senaste åren har underrättelsehotet mot Sverige intensifierats.

- Säkerhetspolisen ser en allvarlig utveckling där andra länders aktiviteter och angrepp mot Sverige breddats och fördjupats. Det handlar både om traditionellt spionage, där andra länder värvar agenter, men också om cyberspionage för att stjäla information, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen.

Mannen som står åtalad vid Göteborgs tingsrätt misstänks ha värvats som agent av en rysk underrättelseofficer.

Ett flertal länder bedriver underrättelseverksamhet mot Sverige, varav Ryssland, Kina och Iran utgör det största hotet. De länder som bedriver säkerhetshotande verksamhet kännetecknas av att de lägger ner stora summor pengar, har omfattande tekniska resurser och många anställda som under lång tid systematiskt angriper Sverige och svenska verksamheter.

- Angreppen leder till att grundläggande fri- och rättigheter undermineras, vår territoriella suveränitet och politiska beslutsfattande utmanas och att jobb och kunskap försvinner från Sverige, vilket skadar vår ekonomi, säger Daniel Stenling.

Säkerhetspolisen har tidigare pekat på att arbetet med och prioriteringen av säkerhetsskydd hos de företag och myndigheter som hanterar skyddsvärden behöver intensifieras. Det handlar bland annat om att se över vilken verksamhet som är skyddsvärd och hur den ska skyddas.

- För att arbetet med säkerhetsskydd ska få genomslag i verksamheten behöver det genomsyra hela organisationen och hanteras av den högsta ledningen. Den högsta ledningen har mandat att styra över tid och resurser och har ansvaret att skapa en god säkerhetskultur. Säkerhetsskyddet är en investering, som måste få kosta pengar, säger Daniel Stenling.

Åtal för spionage (2021-02-22)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En person misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige (2019-02-27)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster