Säpo

Händelser i omvärlden påverkar säkerhetshotet mot Sverige

2021-09-10

Terrorism och våldsbejakande extremism är globala företeelser där händelser i omvärlden kan få långtgående konsekvenser för svensk säkerhet, på både kort och lång sikt. Terrordåden den 11 september 2001, attentaten på Utöya i Norge och Christhurch på Nya Zeeland är tydliga exempel. En händelse i närtid är den senaste utvecklingen i Afghanistan, ett skeende som Säkerhetspolisen följer noga.

- Visserligen ser vi inte i dagsläget att det som nu skett i Afghanistan ökat attentatshotet på kort sikt i Sverige, men hur det påverkar hotet på lång sikt är det för tidigt att säga något om. De våldsbejakande extremistmiljöerna påverkas av sådana här händelser på flera olika sätt, säger Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen.

En omständighet som kan påverka extremistmiljöerna utifrån händelseutvecklingen i Afghanistan är det symboliska värdet i tidpunkten för maktövertagandet, som sammanfaller med att det är 20 år sedan terrordåden i USA den 11 september 2001. Säkerhetspolisen ser hur hotet från extremistmiljöerna sedan dess blivit mer komplext, på flera olika sätt.

- Komplexiteten består till exempel av sättet som attentat genomförs på. Jämfört med terrorattentaten i USA den 11 september som var storskaligt, synkroniserat och styrt har de senaste årens attentat i väst genomförts av enskilda individer som med ganska enkla medel hörsammat uppmaningen om att ”gör vad du kan med de medel du har”, en uppmaning som återfinns i alla tre extremistmiljöerna som Säkerhetspolisen följer och som innebär att det kan gå fort från tanke till handling, säger Ahn-Za Hagström.

Samtidigt suddas gränsen ut mellan extremism och våldsbejakande extremism.

- Detta kan delvis kopplas till digitaliseringen och de sociala mediernas framväxt som gör att radikalisering, finansiering, rekrytering och spridning av propaganda sker globalt, med en högre hastighet än tidigare, säger Ahn-Za Hagström

Säkerhetspolisen konstaterar också att våldsbejakande extremister arbetar långsiktigt för att nå sina mål. För att minska risken för terrorattentat är det därför viktigt att bryta tillväxten i de våldsbejakande extremistmiljöerna och minska deras handlingsutrymme.

- Samhället måste bekämpa själva grogrunden för den våldsbejakande extremismens tillväxt. Sedan ett antal år tillbaka arbetar Säkerhetspolisen aktivt med att minska handlingsutrymmet i extremistmiljöerna. Men fler måste göra mer när det kommer till frågor som att våldsbejakande extremister inte ska få radikalisera ungdomar från plattformar finansierade med skattemedel och ta bort möjligheterna att verka för de som på olika sätt underlättar och bidrar till terrorism och våldsbejakande extremism. Det här arbetet behöver ske långsiktigt, nationellt och på alla nivåer i samhället, säger Ahn-Za Hagström.


Fakta om terrorhotnivån: Terrorhotnivån i Sverige ligger på en förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Inom ramen för denna nivå ryms att ett terrorattentat kan inträffa. Nivån har legat på en trea under en längre tid.

Läs mer om Säkerhetspolisens arbete mot våldsbejakande extremism:ExtremistmiljöernaKontraterrorism