Säpo

Fängelse för spioneri 

2021-09-15

Den man som åtalats för spioneri döms av Göteborgs tingsrätt till tre års fängelse. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen.

Göteborgs tingsrätt skriver bland annat i sin dom att den delar åklagarens bedömning att den åtalades handlande varit systematiskt och pågått under inte obetydlig tid. Vidare skriver tingsrätten att åklagaren styrkt att ett uppenbarande av uppgifterna från en av verksamheterna för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.

- Säkerhetshoten mot Sverige har ökat och pågår här och nu. Säkerhetspolisens bedömning är att de kommer att fortsätta öka de kommande åren. Säkerhetspolisens uppdrag är att avvärja hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage vid Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen kan se att fler stater riktar sin säkerhetshotande verksamhet mot fler områden – grundläggande fri- och rättigheter, ekonomin, det politiska beslutsfattandet och den territoriella suveräniteten. Ryssland är ett av de länder som utgör det största hotet.

- Utmärkande för dessa länder är att de ägnar sig åt både traditionell spionverksamhet genom att värva och driva agenter för att komma över hemlig information, men även till exempel cyberspionage för att stjäla information, säger Daniel Stenling

Säkerhetspolisen arbetar systematiskt med att förebygga, förhindra och upptäcka brott mot Sveriges säkerhet. Samtidigt behöver fler verksamheter prioritera säkerhetsskyddet. Det handlar bland annat om att se över vilken verksamhet som är skyddsvärd och hur den ska skyddas.