Säpo

Nationellt och internationellt samarbete för tryggt Malmöforum

2021-10-08

Den 13 oktober äger det internationella forumet för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism, Remember ReAct, rum i Malmö. Säkerhetspolisen bedriver ett intensivt arbete för att göra hotbildsbedömningar och vidta de skyddsåtgärder som behövs för att Malmöforumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt.

Säkerhetspolisen har arbetat sedan våren 2019 med att planera och förbereda för Malmöforumet. Säkerhetspolisen har en nära samverkan med Polismyndigheten och Regeringskansliet samt nationella och internationella samverkanspartners kring Malmöforumet.

- Tillsammans arbetar vi för att Malmöforumet ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt, säger Säkerhetspolisens biträdande kommenderingschef Susanna Trehörning.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda den centrala statsledningen. Uppdraget innebär att besluta om och ansvara för den övergripande utformningen av personskyddet.

- Vi är vana att hantera säkerheten för skyddspersoner vid stora utländska besök och det finns väl upparbetade rutiner. Omfattningen av Malmöforumet gör att i princip alla delar av myndigheten berörs av arbetet, säger Susanna Trehörning.

I samband med Malmöforumet tar Säkerhetspolisen stöd av livvakter från danska och norska säkerhetstjänsterna. Samarbetet genomförs inom ramen för Prümrådsbeslutet (rådets beslut 2008/615/RIF).

- Säkerhetspolisen har ett nära samarbete med framförallt de nordiska säkerhetstjänsterna. Stödet förstärker Säkerhetspolisens operativa förmåga och inte minst närskyddet under Malmöforumet, säger Susanna Trehörning.

Ett flertal stats- och regeringschefer förväntas delta vid Malmöforumet. Statsminister Stefan Löfven står som värd för forumet. Säkerhetspolisen gör löpande hotbildsbedömningar och följer utvecklingen i de våldsbejakande extremistmiljöerna.

- Ämnet för konferensen är något som kan vara av intresse för de våldsbejakande extremistmiljöerna och något som Säkerhetspolisen följer noga. Det gör vi genom internationell, nationell och regional inhämtning som vi bearbetar och analyserar och som sedan ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som vidtas, säger Susanna Trehörning.

Läs mer om Säkerhetspolisens arbete med personskydd