Säpo

Lägesbild av organiserad brottslighet

2021-10-20

Den organiserade brottsligheten rör sig ofta i en gråzon mellan illegal och legal verksamhet. Det visar den myndighetsgemensamma lägesbilden av organiserad brottslighet för 2021.

Rapporten ger en aktuell strategisk bild av den organiserade brottsligheten i Sverige. Årets lägesbild konstaterar att den organiserade brottsligheten årligen stjäl miljardbelopp från staten och bedöms hota såväl invånarnas trygghet som samhällsviktiga funktioner.

Bland den brottslighet som rapporten tar upp finns folkbokföringsbrott, människoexploatering och våldsbrott. Men även att företag används av kriminella för att ge sken av att bedriva en legal verksamhet för att ta del av utbetalningar från myndigheter och undandragande av skatter och avgifter. Säkerhetspolisen har bidragit med information om den lägesbild som myndigheten möter när det gäller den organiserade brottsligheten.

Kort fakta om myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter, däribland Säkerhetspolisen, med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2021 på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats