Säpo

Förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse

2021-11-05

En person har gripits misstänkt för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Personen har varit anhållen i sin utevaro.

Säkerhetspolisen har torsdag den 4 november gripit en person samt genomfört en husrannsakan i Västra Götaland.

Insatsen genomfördes med stöd av Polismyndigheten. Den misstänkte begärdes häktad den 5 november.

Säkerhetspolisen har under en tid arbetat med underrättelser i ärendet som misstänks ha kopplingar till våldsbejakande högerextremism. Säkerhetspolisens uppdrag är att förhindra och avvärja allvarlig brottslighet.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Pressmeddelande från Åklagarmyndigheten: En man begärs häktad för förberedelse till allmänfarlig ödeläggelselänk till annan webbplats