Säpo

Ny handbok om personlig säkerhet för att hantera hot

2021-11-26

Hur ska man skydda sig för att inte bli avlyssnad, kartlagd eller utsatt för påverkansoperationer från andra länder? I Säkerhetspolisens nya handbok Personlig säkerhet finns råd för att bland annat hantera underrättelsehotet från främmande makt.

Underrättelsehotet mot Sverige har breddats och fördjupats, och hotbilden är mer komplex. Aktiviteter och angrepp har intensifierats. De riktas mot områden som Sveriges ekonomiska välstånd, grundläggande fri- och rättigheter, politiska oberoende och territoriella suveränitet. Det påverkar även politiskt aktiva.

- Hotet från främmande makt skapar en förändrad hotbild mot våra skyddspersoner i den centrala statsledningen, säger Fredrik Bratt, chef för Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sveriges hemligheter och säkra framtiden för demokratin. Det innebär bland annat att skydda det demokratiska systemet. Säkerhetspolisens nya handbok Personlig säkerhet riktar sig till den centrala statsledningen men går även att använda för andra utsatta yrkesgrupper.

- Handboken är en viktig del i det förebyggande och säkerhetshöjande arbete som ständigt måste pågå och är en del av Säkerhetspolisens arbete att säkra framtiden för demokratin och minska sårbarheter, säger Fredrik Bratt.

I handboken Personlig säkerhet ges konkreta råd bland annat kring vad politiker ska tänka på när de jobbar hemifrån, reser utomlands, eller kommunicerar i sociala medier. Det ges även exempel på hur politiker kan utsättas för kartläggning i offentliga och privata sammanhang, och vad man ska tänka på i samband med det.

Läs mer och ladda ner handboken Personlig säkerhet