Säpo

Säkerhetspolisen skyddar OSSE-möte

2021-11-26

Den 2-3 december möts utrikesministrarna i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, i Stockholm. Säkerhetspolisen ansvarar tillsammans med Polismyndigheten för att OSSE-mötet kan äga rum på ett tryggt och säkert sätt.

Det är Sveriges utrikesminister som står som värd för mötet och Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda den centrala statsledningen, samt ansvara för säkerheten vid statsbesök eller liknande. Uppdraget innebär att besluta om och ansvara för den övergripande utformningen av personskyddet.

Säkerhetspolisen har en nära samverkan med Polismyndigheten och Regeringskansliet kring OSSE-mötet.