Säpo

Säkerhetspolisen skyddar centrala statsledningen

2022-01-09

Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet av den centrala statsledningen, däribland statsråden. Det är ett ständigt pågående arbete där det löpande görs bedömningar av hotbild och säkerhet.

De senaste dagarna har media rapporterat om en händelse som rör statsministerns tidigare bostad.

- Jag kan förstå att så som det har rapporterats om händelsen väcker det frågor. För Säkerhetspolisens del är det inte möjligt att gå in på detaljer när det rör säkerheten kring våra skyddspersoner, men självklart är statsministerns säkerhet av högsta prioritet, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Skyddet kring en skyddsperson dimensioneras utifrån löpande bedömningar som Säkerhetspolisen gör.

Hur skyddet kring enskilda skyddspersoner utformas kan Säkerhetspolisen inte gå på eftersom det skulle kunna påverka deras säkerhet. Det innebär att det inte heller är möjligt att kommentera de säkerhetsåtgärder som vidtogs kring statsministern innan hon flyttade till sin tjänstebostad.

Att ha ansvar för skyddspersonernas säkerhet är ett av Säkerhetspolisens grunduppdrag. När det gäller säkerheten kring statsråden i regeringen har Säkerhetspolisen också en kontinuerlig samverkan med Regeringskansliet.

- Beträffande den händelse som rapporterats om i media, så omhändertar Säkerhetspolisen givetvis den utifrån faktiska omständigheter. Vi kommer också att se över om det finns behov av regeländringar som vi i så fall kommer att återkomma med, säger Charlotte von Essen.