Säpo

Aktiviteter i rymden har betydelse för totalförsvaret

2022-01-11

Fler länder ser rymden som en möjlig arena för konflikter i framtiden. Den ses också redan i dag som en underrättelsearena. Det ökade intresset för rymden och de satsningar som görs från flera stater har betydelse för Sveriges säkerhet och behöver ses ur ett totalförsvarsperspektiv.

Främmande makt kombinerar och använder alla resurser i samhället för att nå sina mål. Det är säkerhetshotande verksamhet som utgår från de egna strategiska målsättningarna. Med rymden som en ny arena får främmande makt ytterligare möjligheter.

- Utvecklingen påverkar både underrättelsehotet och säkerhetsläget i Sverige, direkt och indirekt. Att se rymden ur ett totalförsvarsperspektiv är därför nödvändigt och både beredskap och kunskap behöver öka. Det krävs samverkan för att skapa förståelse och motståndskraft, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

En konflikt i rymden kan mycket väl börja med att samhällsviktiga funktioner slås ut genom att ett rymdsystem, till exempel ett navigationssatellitsystem, blir angripet. Och för den som vill kommunicera med sina satelliter och hämta hem data har Sverige ett strategiskt läge.

Två av de länder som utgör det största underrättelsehotet mot Sverige och som Säkerhetspolisen vet har höga ambitioner för sin rymdverksamhet är Kina och Ryssland. För Kina finns rymden med som ett av de områden man vill vara ledande inom senast år 2049.

- För Kina och Ryssland är rymden viktig både ur ett militärt och civilt perspektiv. Länderna är också mycket intresserade av att skaffa sig kunskap om svensk forskning som bidrar till utvecklingen i rymden. Det här behöver fler med verksamhet som kan kopplas till rymden skapa sig ökad medvetenhet om.

I slutet av november 2021 föreslog Rymdlagsutredningen att Säkerhetspolisen får ett delvis nytt uppdrag. Det handlar bland annat om samråd vid beslut om tillstånd i frågor som rör Sveriges säkerhet.

- Rymdlagsutredningens förslag är bra utifrån att man ser på Sveriges säkerhet ur ett bredare perspektiv. Däremot ser Säkerhetspolisen att det finns behov av att gå längre när det gäller frågan om mottagande av signaler från rymden. Anledningen är att satelliter med dubbla användningsområden kan användas för underrättelseinhämtning. Det är bra att utredningen konstaterar att den här frågan behöver utredas vidare, säger Charlotte von Essen.

Hör säkerhetspolischefen på Folk och Försvars rikskonferens (extern länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster