Säpo

Säkerhetspolisens arbete med valet 2018

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system. Där ingår att skydda valet och valsystemet. Säkerhetspolisens arbete med valet 2018 spänner över flera områden.

Den 9 september 2018 var det val till riksdag, landsting och kommuner. Säkerhetspolisens uppgift när det gäller valet och valrörelsen är att skydda Sverige och svenska intressen, det vill säga Sveriges demokratiska system, förtroendet för valprocessen och våra förtroendevalda politiker i den centrala statsledningen.

Alla Säkerhetspolisens verksamhetsområden är involverade i arbetet för att valet och valrörelsen ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar bland annat om:

  • att ge myndigheter och politiska partier stöd och råd i hur de skyddar det mest skyddsvärda i sin verksamhet, till exempel mot it-angrepp
  • att säkerställa att regeringsföreträdare och riksdagsledamöter kan genomföra sina valkampanjer som planerat
  • att förebygga och förhindra att hot från extremistmiljöerna stör valet eller valrörelsen
  • att skydda valet, valprocessen och förtroendet för dessa från hot från främmande makt, till exempel genom påverkansoperationer.

Säkerhetspolisen har en nära samverkan med bland andra Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Valmyndigheten.

Aktuellt om valet 2018

I Säkerhetspolisens årsbok för 2017 kan du läsa mer om arbetet med valet.
Säkerhetspolisen 2017

Relaterat innehåll

Handboken Personlig säkerhet innehåller råd och stöd till politiskt aktiva.
Personlig säkerhet

Råd till dig som arrangerar offentliga framträdanden med politiker under valåret finns i checklistan för arrangörer.
Checklista för arrangörer valåret 2018PDF (pdf, 576 kB)

Flera valbås på rad, i ett av dem står en man. På väggen bakom finns en bild på riksdagens kammare.

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system, förtroendet för valprocessen och våra förtroendevalda politiker i den centrala statsledningen. Foto: Jessica Gow / TT