Säpo

Personskydd

Säkerhetspolisen ansvarar för säkerheten kring delar av kungafamiljen, riksdagens ledamöter och ministrarna i regeringen. Personskyddet består av många olika delar för att höja säkerheten, där den yttersta skyddsåtgärden är livvaktsskydd. I personskyddsarbetet har Säkerhetspolisen nära samverkan med bland andra Polismyndigheten.

Personskydd handlar till stor del om förebyggande arbete för att skyddspersonerna ska kunna genomföra sitt uppdrag tryggt och säkert, samtidigt som de ska kunna röra sig fritt och ha nära kontakt med allmänheten.

Säkerhetspolisen ansvarar för den övergripande utformningen av personskyddet och för skyddet närmast skyddspersonen. Polismyndigheten ansvarar för distansskyddet.

Detaljerade bestämmelser om personskyddet finns i Säkerhetspolisens föreskrifter om personskyddsverksamheten avseende den centrala statsledningen, statsbesök m.m. (PMFS 2015:4)

Drygt 400 funktioner

Säkerhetspolisen ansvarar för personskyddet för den centrala statsledningen. Den består av drygt 400 funktioner:

  • statschefen
  • tronföljaren
  • talmannen
  • riksdagsledamöterna
  • statsministern
  • statsråden
  • statssekreterarna
  • kabinettssekreteraren.

Säkerhetspolisen ansvarar också för personskyddet vid utländska statsbesök och vid vissa andra typer av besök, till exempel av utländska talmän, regeringschefer och utrikesministrar.

I enskilda fall kan Säkerhetspolisen även fatta beslut om personskydd för andra funktioner, till exempel för andra medlemmar i kungafamiljen och för utländska ambassadörer.

Polismyndigheten ansvarar för att skydda förtroendevalda på kommun- och landstingsnivå.

Löpande bedömningar

Skyddet kring en skyddsperson utformas och dimensioneras utifrån löpande bedömningar som Säkerhetspolisen gör. Säkerhetspolisen bedömer vilket skyddsvärde funktionen har, hur hotbilden mot skyddspersonen ser ut och vilka sårbarheter som finns. Särskilda bedömningar görs också ofta inför att skyddspersonen ska delta vid ett evenemang.

Dessa bedömningar utgör tillsammans grunden för det skydd som utformas för varje specifikt tillfälle. Utifrån bedömningarna planeras lämpliga skyddsåtgärder, där en åtgärd är livvaktsskydd.

Samverkan är viktig

I personskyddsarbetet har Säkerhetspolisen ett nära samarbete med Polismyndigheten, inte minst i samband med olika evenemang. Säkerhetspolisen samverkar också med regeringens, riksdagens och hovets säkerhetsorganisationer, utländska ambassader i Sverige och säkerhetstjänster i andra länder.